Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Inneklima

Kan en luftrenser drepe Corona virus?

Ja, luftrensere kan redusere smitte av virus. Luftrensere fra BioZone har dokumentert effekt på begge virusene SARS-Cov-1 og SARS-Cov-2. BioZone har en renseteknologi basert på UVC-lys og fotokatalys som produserer kald plasma. Effekten er testet og sertifisert av det franske nasjonale laboratoriet (French National Lab - CNRS - Frankrike) og det amerikanske laboratoriet BCS mot H5N1-viruset (fugleinfluensa) og SARS-Cov-1 (coronavirus 2002) og SARS-Cov-2 (coronavirus 2019) når det er i direkte kontakt med UVC-lyset fra enheten.

BioZone Scientific International har også iverksatt testing opp mot SARS-Cov-2 i forhold til effekten av fotoplasma på overflater, men resultatene er ikke antatt ferdig før første kvartal 2021. Nyere forskning (sept. 2020) utført av Fujita Health University har bevist at ozongass (som er et element i fotoplasma) i konsentrasjoner på 0,05 til 0,1 deler pr million (ppm), nivåer som er ansett ufarlig for mennesker, kan drepe Covid-19 viruset. Overføringer av Covid-19 kan reduseres ved kontinuerlig behandling med lave konsentrasjoner med ozon, selv i miljøer der mennesker er tilstede ved å bruke denne type system.

Forskningsresultatene samstemmer med studie utført av Georgia Institute of Technology som viser at ozon kan inaktivere (drepe) virus på gjenstander som f.eks beskyttelsesbriller, åndedrettsvern og ansiktsskjold. M.G Finn, leder av Georgia Tech`s School and Biochemistry har i forbindelse med resultatene av studien uttalt at ozon er en av de vennligste og reneste måtene å deaktivere virus. Det etterlater ikke rester; det er enkelt å generere fra atmosfærisk luft, og det er enkelt å bruke fra et utstyrsperspektiv.

Luftrenser

Renser luftrenseren hele boligen?

Mange produsenter oppgir veldig optimistiske tall for rensekapasitet. Ser du en luftrenser som skal rense 100 m2 så kan du fort tro at den holder hele leiligheten eller hele huset ditt rent. Husk da på at luftrenseren som regel bare renser det rommet den står i. Støv, pollen og forurensninger som er i andre rom får den som regel ikke tak i. Noe vil flytte seg fra rom til rom, men dette er som regel lite. Som en tommelfingerregel vil vi derfor si at luftrenseren kun renser det rommet der den står.

Luftfukter

Hvordan virker luftfukter?

Det finnes flere måter å lage luftfuktere på. Av de små luftfukterne vi kjøper på elektromarkedene idag er ultrasonisk luftfukter den vanligste.

En ultrasonisk luftfukter er en luftfukter som har en liten metallplate liggende i vannet. Denne platen vibrerer veldig raskt, slik at små vanndråper ristes løs fra overflaten på vannet. Dette blir til en kald tåke som blåses ut av maskinen med en liten vifte.

Denne tåken som blåses ut av luftfukteren ser ut som varm damp, men det er en helt kald tåke som som det er helt ufarlig å ta på.

Før i tiden hadde man luftfuktere som varmet opp vannet og tilsatte varm fuktighet. Disse luftfukterne har man stort sett gått bort ifra etter at de ultrasoniske befukterne kom på markedet. De dampbaserte kunne få problemer med uønskede bakterier.

Avfukter

Miniventilasjon

Kan Miniventilasjon fjern radon?

Radon er et grunnstoff i gassform, som er usynlig og radioaktivt. Miniventilasjon VL 100 kan hjelpe deg å redusere mengden radon til den lovlige grensen da den bytter opptil 105m3 luft pr time (det tilsvarer all luft i et rom på 40m2) – og er dermed en fin måte å bekjempe radon i innemiljøet på.

Radon

Kan BioZone sin renseteknologi fjerne eller redusere radon?

Nei, radon er en radioaktiv edelgass og BioZone sin teknologi kan ikke bryte ned radon, den må føres ut av bygningen. Miniventilasjon VL 100 kan redusere mengden radon til den lovlige grensen da det bytter opptil 105m3 luft pr time (det tilsvarer all luft i et rom på 40m2).