Luftrenser, Pillar, Velge riktig

Luftrenser: Alt du bør vite om luftrenser, og litt til

Luftrenser: Alt du bør vite om luftrenser, og litt til

Hva er en luftrenser?

En luftrenser er et apparat som renser luften.

Vi tar for oss:

Hvorfor bruke luftrenser?

En luftrenser brukes for å sørge for ren luft, som gir god helse. Det finnes mange gode grunner til å bruke luftrenser:

 • Sørge for ren luft, så man ikke får problemer senere i livet. Puster du forurenset luft kan du utvikle helseproblemer senere som kan være vanskelig eller umulig å bli kvitt
 • De som allerede har utviklet astma og allergi bruker luftrenser for å lindre plagene dette gir
 • Noen bruker luftrenser for å få det renere hjemme, så de kan slippe å tørke støv. Det er ikke dette en luftrenser er ment for.

Hvor skal man plassere luftrenser?


Det er to hovedfaktorer som påvirker hvilke negative konsekvenser dårlig luft gir.

 1. Mengden partikler og andre skadelige stoffer i luften
 2. Tiden du puster inn denne forurensede luften

Mengden partikler og forurensninger skal luftrenseren redusere. Bruk den så mye som mulig for å få ned mengden partikler. Det andre du kan påvirke er tiden du eksponeres.

En luftrenser bør derfor plasseres både der du har mest forurensning, og der du oppholder deg mest. Med mindre du har spesielle forhold hos deg så er nok forurensningen ganske jevnt fordelt, og dermed bør du plassere luftrenseren der du oppholder deg mest. Dette er som regel på soverommet.

Et annet sted du oppholder deg mye er på jobben. For mange er det ikke praktisk mulig å ha luftrenser på jobb, men for mange andre er det både mulig og absolutt å anbefale. Snakk med arbeidsgiveren din! Hvis du sover i 8 timer og jobber i 8 timer så vil 2/3 av livet ditt være sikret ren luft hvis du har luftrenser disse to stedene.

Hvor mye skal man bruke en luftrenser?

Det er ingen grunn til å ikke bruke luftrenseren hele tiden. En luftrenser bruker svært lite strøm, og dersom luften er ren vil ikke filteret fylles opp likevel. Vår klare anbefaling er å la luftrenseren gå døgnet rundt, hver dag, hele året. Da vil du sikre at luften alltid er ren, og skulle du få noe inn i boligen din så vil det bli fjernet før du puster det inn.

Gode luftrensere har ofte en sensor og en automatikk. Dette gjør at de kan kjøres på lav hastighet når luften er ren, og så automatisk øke viftehastigheten hvis luftrenseren merker at det er behov for å rense bedre. Da vil du være sikret minimal støy og minimalt strømforbruk, samtidig som forurensninger blir tatt hånd om dersom de skulle komme.

Her vil vi få løfte frem luftrenseren Arida Clean 600. Den tar hensyn til hvor fort viften har gått når den beregner levetid på filteret. For de sekundene der viften har gått på minimumshastighet, så telles kun ¼ sekund av filterets levetid. På normalhastighet telles ett sekund levetid pr sekund drift. På høyere hastigheter regner den med at filteret reduseres mer. Dette gjør at luftrenseren trygt kan kjøres hele tiden, uten at indikator for filterbytte lyser for tidlig. Dette gir god økonomi.

Hva fjerner en luftrenser?

Luftforurensning kan være så mangt. Det kan være både partikler, kjemikalier og pollen. Alt kan igjen deles opp i en flere undergrupper. Luftkvaliteten din er en mix av en rekke forskjellige komponenter, og det ofte denne blandingen som er vanskelig å beskytte seg mot. Selv om du er allergisk mot gresspollen og gjerne vil ha en luftrenser som fjerner det, så vil du jo egentlig beskytte deg mot mindre partikler også, og mot formaldehyd og andre kjemikalier. Derfor velger folk ofte en luftrenser med flere forskjellige rensemetoder for å sikre seg mer.

Hva er PM 2.5?

La oss ta partikler først. Det viktigste å vite her er at det er de små partiklene som er de farligste. Jo mindre partiklene er, desto lengre tid svever de i luften. Mens store partikler ramler ned og blir til synlig støv, så vil små partikler sveve rundt og bli pustet inn. De små partiklene kommer inn i lungene og videre inn i blodet. Derfra fraktes de rundt i kroppen og her kan de over tid gjøre skade.

Størrelsen på partiklene angis som PM og et tall. Et eksempel er PM 2.5 eller PM 10. PM2.5 betyr at størrelsen på partikkelen er rundt 2,5 micron (micrometer). Det er ofte denne størrelsen som måles av en luftrenser. PM 1,0 er enda mindre og dermed enda farligere (og enda vanskeligere å fange i filteret…)

Typer filter i luftrenser


En luftrenser kan ha ett eller flere av følgende filter, som hver seg gjør forskjellige oppgaver.

 • HEPA-filter. HEPA står for High Efficiency Particulate Air filter. Streng tatt sier dette kun noe om hvor effektivt filteret er, og ikke noe om hvordan det er virker. I dagligtale derimot brukes betegnelsen HEPA-filter om filter som er bygget opp av en rekke fibre der partiklene kan feste seg når luften blåses gjennom. HEPA-filter deles inn i forskjellige klasser etter hvor effektive de er. HEPA-13 fanger flere partikler enn HEPA-11. Men siden HEPA-13 er et tettere filter så slipper mindre luft igjennom. Det er ikke godt å si hva som er best av HEPA 11 eller HEPA 13
 • HPP-filter. HPP står for High Performance Particle filter. Dette er et veldig spesielt, men også effektivt filter. Filteret består av flere metallplater med god plass mellom seg. Luften blåses forbi platene. På grunn av det elektriske feltet mellom platene vil partiklene feste seg til den ene eller andre platen. Disse platene skal ikke byttes, men kun rengjøres i vanlig såpevann. Derfor vil en luftrenser med HPP-filter være svært billig i bruk. Luftrenseren Stylies Pegasus er et godt eksempel på luftrenser med HPP. En annen stor fordel med HPP er at filteret ikke mister effekt over tid. Mens et HEPA-filter blir dårligere jo tettere det blir, så vil et HPP-filter beholde effekten selv om det er mye forurensninger på platene.
 • SEFF. Dette står for Statisk Elektrisk Film Filter. Dette kan minne litt om HPP-filter, men består ikke at metallplater. Dette er en tynn plastfilm som er snurret sammen til en sylinder. Når luften blåses gjennom sylinderen vil partiklene «limes» til den ene eller andre siden av filteret. Filteret har lang levetid, men ikke like «evigvarende» som et HPP-filter. Luftrenseren Meaco Airvax bruker filter av typen SEFF.
 • Aktivert kull har en veldig stor overflate med en struktur som gjør at kjemikalier binder seg fast i kullet. Det er ikke egnet fort partikler, men suverent mot kjemikalier. Derfor brukes det ofte i kombinasjon med HEPA-filter eller HPP-filter da disse har motsatte egenskaper. De er gode mot partikler, men ikke mot kjemikalier. Kombinasjonen blir derfor veldig god.
 • Ionisering. Luften inneholder små partikler som svever rundt og som kan være så små at det kan være vanskelig å fange dem i filteret. Ved å ionisere luften ved hjelp av elektrisitet så vil de ørsmå partiklene feste seg lettere til filteret. De vil også feste seg til hverandre, slik at de til slutt blir så store og tunge at de faller ned til gulvet som vanlig støv. Noen luftrensere består bare av ionisering, men de fleste har dette i kombinasjon med andre filter. Les mer om ionisering her.
 • aerOHeal. Dette er en spesiell måte å rense luften på. Ved hjelp av et spesielt lys og en katalysator vil luften bli sterilisert i aerOHeal-systemet. Virus og bakterier vil bli uskadeliggjort. aerOHeal er et registret varemerke for Arida luftrensere.
 • PlasmaWave er en funksjon som kun finnes på Winix luftrensere. PlasmaWave reduserer lukt, kjemikalier og VOC i luften. Les mer om PlasmaWave her.

Kombinasjonen er uslåelig

Ett filter er bra til en ting, for eksempel å fange partikler. Et annet filter kan være god til å fange kjemikalier. Et tredje er bra mot virus og bakterier. Siden luften er forurenset av en blanding du ikke har kontroll på, så vil det være gunstig med en luftrenser som har flere typer filter i kombinasjon. Derfor ser du ofte at en luftrenser har «3 trinns rensing», «4 trinns rensing» eller «5 trinn rensing». Generelt er det bedre jo flere trinn en har, men husk på at ikke alle funksjoner er effektive og at noen lager flere trinn for at det skal se bra ut og ikke fordi det faktisk har en funksjon.

Hvordan finne riktig størrelse luftrenser

Det er flere ting du skal se på når du skal velge riktig luftrenser. Det er ting som teknologi. (Som nevnt over: HEPA, HPP, kull etc.) og det er størrelsen på luftrenseren.

De fleste som selger luftrensere opplyser om hvor stort rom den passer for. Ikke stol for mye på dette. Du bør sjekke hvordan de har kommet frem til dette tallet. Her er det ingen standarder! Vi kan lære deg hvordan v i gjør det, og metoden passer for vanlige luftrensere basert på HEPA-filter:

 1. Finn ut hvor stort rom du skal rense. Husk at en luftrenser kun renser ett rom, og er lite egnet til å rense luften i en hel stor bolig. Hvor mange kvadratmeter skal renses?
 2. Gang dette tallet med 2,4. Da vet du hvor mange kubikkmeter luft som skal renses. (2,4 meter er normal takhøyde i Norge)
 3. Denne mengden luft skal passere gjennom luftrenseren et visst antall ganger. Skal du bare rense litt for sikkerhets skyld, holder det med 3 ganger i timen. Har du problemer med luftkvaliteten så skal den passere 5 ganget i timen. Har du pollenallergi i pollensesongen eller bor nær en trafikkert vei må du kanskje rense luften 7 til 8 ganger i timen. Vår anbefaling er å ikke gå under 5, og er du usikker, så bør du bruke tallet 5 i dine beregninger.
 4. Nå skal du ta antall kubikkmeter du fant i punkt 2, og gange med faktoren du fant i punkt 3. La oss ta et eksempel: Du har en stue på 30 kvadratmeter (punkt 1). Du ganger med takhøyden på 2,4 meter og får 72 kubikkmeter (punkt 2). Du vil rense luften 5 ganger i timen, og ganger derfor med 5. Da får du 360 kubikkmeter luft pr time (m3/h). Du må altså ha en luftrenser som kan rense 360 kubikkmeter luft pr time. Nå skal du se på de tekniske spesifikasjonene på luftrenseren du vurderer. Det står det oppgitt luftmengde pr time, og du må ha en luftrenser som renser mer enn de 360 du har regnet deg frem til. Husk at de aller fleste leverandører kun oppgir rensekapasiteten på høyeste viftehastighet, og at luftrenseren da bråker såpass mye at du i praksis setter viftehastigheten ned når du er i rommet. Velg derfor en som har vesentlig høyere viftekapasitet enn du trenger.

NB: Du kommer til å bli skuffet. Hvis du sammenligner resultatene fra disse beregningene med det antallet kvadratmeter leverandøren oppgir så ser du at de fleste leverandører er urealistisk optimistiske. Antallet kvadratmeter de oppgir er ofte for høyt for realistisk bruk. Det gjør de nok for å se bra ut på papiret, mens de i praksis dekker et mindre rom enn oppgitt. Nå vet du i alle fall hvordan du selv kan regne deg frem til hvor stort rom en luftrenser passer for.

I tillegg bør du velge en luftrenser fra en anerkjent produsent og en god forhandler. Det er veldig kjedelig om du kjøper luftrenser i dag, og så er det ikke mulig å få tak i filter neste år.

Nedenfor har vi en liste over produsenter vi mener du kan stole på.

Produsenter av luftrensere

Det finnes mange produsenter av luftrensere, og her har du en liste over noen få av dem. Alle produsentene på listen er merker vi har erfaring med og som lager gode luftrensere:

Godkjenninger og anbefalinger av luftrensere

Det finnes flere som tester og anbefaler luftrensere. Nedenfor har du en liten liste over de vanligste. NB: Husk at de fleste av disse tar seg betalt for å anbefale luftrensere. Et eksempel er Astma Allergy Nordic. De tar seg godt betalt for å teste produktene, og deretter tar de seg betalt for hvert år leverandørene bruker deres logo. Det er en god forretningsidé, men det gjør også at vesentlige kostnader påføres kundene som kjøper disse produktene. Se mer om dette her.  Dette mener vi er årsaken til at så få produkter er anbefalt. Det er mange som rett og slett ikke tar seg råd til å betale disse beløpene, da denne kostnaden til syvende og sist må legges på brukeren. I tillegg vet vi at flere produsenter stiller spørsmål ved om anbefalinger som tross alt er kjøpt og betalt er etisk riktige, og derfor ikke ønsker å være med på denne galoppen.

Utover det så har vi gode indikasjoner på at de tekniske testene og kriteriene er gode.

Arida luftrenser gir deg ren og trygg luft

Arida luftrenser gir deg ren og trygg luft

Her er en liste over noen som anbefaler luftrensere:

I tillegg til disse organisasjonene har vi en rekke nettbaserte magasiner som «tester» produkter. Vår erfaring er at de aller fleste av dem ikke engang har sett på produktene de tester. Dette er såkalte «affiliates». Nettstedene skriver en «test», og de plasserer en «cookie» i nettleseren din (Det er derfor du må klikke «godtar» hver gang du besøker en slik side.) Nettsiden anbefaler en «testvinner» og hvis du kjøper denne luftrenseren i en annen nettbutikk så får testmagasinet betaling i ettertid. Vi ser derfor at disse testsidene ofte velger vinnere ut fra hvilke butikker som betaler mest ved et salg. Det er ikke nødvendigvis de beste luftrenserene. Vi er svært skeptiske til denne formen for tester.