Boracol 10 - Sopp og- impregneringsmiddel

Boracol 10 er et svært effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å forebygge og bekjempe sopp ( IKKE ekte hussopp/ da bruker man Boracol 20) , alger, og jordslag. Produktet brukes til impregnering av nye og eldre hus, hytter, broer, båter, etc. Bora

PrisNOK795,00 inkl. mva.
På lager
  • Produktinfo
  • Bruksanvisning
  • Produktanmeldelser (0)

Boracol 10 Spesial er et produkt som ikke bare bør benyttes på gamle og verneverdige hus, men også nyere trehus for å forebygge sopp og muggskader som igjen kan føre til råte, «blåved» og andre misfarginger i treverket. Boracol er blant annet blitt benyttet til konservering av fregatten «Jylland», skonnertene «Fulton» og «Svanen», jakten «Gjøa», ishavsskøyta «Havnøy» og «RS 1- Colin Archer» m.fl.

Egenskaper:
Boracol har samme penetrerende evne som vann. Der vann trenger inn i trevirket vil også Boracol trenge inn. Boracol legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger fra overflaten og inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og vare lenge. Boracol trenger inn i både tørt, fuktig og vått treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. Det er altså kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket (jo fuktigere treverket er, jo raskere trenger Boracol inn i veden) og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol til et unikt impregneringsmiddel til treverk i båt eller andre konstruksjoner.

 

Brukervennlighet:
Boracol er et patentbeskyttet produkt som er utviklet og produseres i Danmark. I dag benyttes Boracol i hele verden, og produktet har oppnådd stor anerkjennelse blant fagfolk og forskningsmiljøer som arbeider med sopp og råte-problematikk. Boracol er markedets best dokumenterte impregneringsmiddel. Det foreligger en rekke tester og forskningresultater (fra hele verden) som bekrefter Boracol sin fantastisk gode evne til å forebygge og stoppe skader forårsaket av sopp og innsekter i treverk. Boracol inneholder ingen løsemidler, lukter ikke og gasser ikke. Produktet benyttes også på andre materialer enn treverk, som for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).

 

 

Faresetninger:

H360FD Kan skaded forplantningsevnen eller gi fosterskader.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

 

 

Forsiktighetsregler:
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjon før bruk. Oppbevares og håndteres slik at forurensing i miljøet unngås. Oppbevares utilgjengelig for barn. Den som skal foreta skadedyrbekjempelse plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse og som kan føre til ønsket resultat. Er du i tvil bruk av produktet, ta kontakt med SkadedyrButikken for råd og veiledning.

Om soppangrep og råtedannelse:

Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst- og vintermånedene. Et fuktig klima er som oftest årsaken til råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper angriper friskt trevirke.
Vekstbetingelsene til sopp er knyttet til næring (trevirke), vann, varme og oksygen. I naturen vil samtlige betingelser være oppfylt, men i treverk som er benyttet i båt vil vekstforholdene arte seg forskjellig, alt etter hvordan de ulike vekstbetingelsene er i den enkelte båt.
Vann er den viktigste betingelsen for utviklingen av soppangrep. Hvis fuktighetsgraden i treverket holdes under 20 % vil det ikke være vekstvilkår for soppdannelse. For at soppsporene skal kunne spire på eller i trevirke, kreves det en temperatur på mellom 10 og 40 grader og tilgang på vann/fuktighet. Soppen kan vokse og utvikle seg ved temperaturer ned til 0 grader og ved vanninnhold i treet ned til ca. 20 vektprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale, og man tror den er nedkjempet. Når vekstvilkårene igjen blir gunstige, vil soppen florere på ny.

Uansett, det beste er å gjøre hva man kan for å forhindre soppangrep i båten. Det er ingen god følelse å vite at soppen gror, syder og blomstrer under dekk og dørk!Kjemisk og konstruktiv beskyttelse mot sopp og råte
Det skilles mellom to typer beskyttelse mot sopp og råte. Den ene er kjemisk og den andre er konstruktiv.

Kjemisk beskyttelse:
Den kjemiske beskyttelsen består i at man påfører treverket kjemiske stoffer som skal forhindre soppdannelse og råte.


Konstruktiv beskyttelse:

Ved konstruktiv beskyttelse sørger man for at trevirket ikke utsettes for fukt som igjen kan føre til soppangrep. Sopp kan som regel ikke vokse i trevirke som har et fuktinnhold på under 20 %. Den konstruktive beskyttelsen kan utøves ved for eksempel utlufting eller ved avfukting. Stillestående, fuktig luft gir ideelle vekstforhold for sopp. Man skal derfor være nøye med å åpne skuffer, skap og dørker for økt luftsirkulasjon når båten ligger i opplag. Det er også viktig å tenke på god gjennomlufting når man pakker båten inn med presenning. Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte. De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve trevirket, men legger seg isteden bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede trevirket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare «vaskes» av etter en viss tid.

Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted er «gifthinnen» brutt, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan «slå seg ned» og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye. Bruk ikke giftige og miljøskadelige impregneringsmidler. Det er også et faktum at en rekke av de produktene som benyttes til bekjempelse av sopp og råte i dag er svært giftig, både for vedkommende som benytter produktet og miljøet rundt. Det at produktet i seg selv er giftig og «farlig» for mennesker, planter og dyr er selvfølgelig ingen garanti for at det er et optimalt effektivt middel mot soppdannelse og de skadene dette kan medføre.

Boracol er et effektivt produkt:
Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp og mugg. 

Påføring av Boracol:
Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller.

Anvendelse:
Boracol benyttes i de deler av båten der treverket er mest fuktig eller senere kan bli utsatt for fukt.

Etterbehandling:
Treverk som er behandlet med Boracol skal etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent med å påføre denne til overflaten er tørr.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.